„Изгубени во премерот“ – нова сторија на ИРЛ за измамите со стабнени квадратни метри во скопски згради

Иако 3 квадратни метри можеби не звучат како некоја страшна бројка (а тоа всушност може да биде едно WC во еден стан), во зграда во Скопје, „преведено“ во пари, тие се еднакви на 3.000 евра. Кога ќе помножите 3.000 евра по 70 стана, по 9 згради, сумата веќе стигнува до 1,89 милиони евра. Е тоа веќе звучи и како страшна бројка. Еве ја истражувачката сторија на ИРЛ за ваквиот грабеж на граѓаните од страна на градежниот инвеститор на згради во скопската населба Аеродром.