Дали можете да трчате по вода?

Трчање, скокање и возење точак по 8.000 литри „нењутнова“ течност во Куала Лумпур.

Нењутновите течности се течности кои се различни во било каков начин од Њутновите течности. Вискозноста (мерка за отпорот на течностите кон деформирање, поточно отпорот кој течноста го дава при истекување – на пр. водата има мала вискозност, а медот голема) на нењутновите течности најчесто е зависна од стапката на смолкнување или историјата на стапката на смолкнување. Некои нењутнови течности со независна вискозност на смолкнување, сепак, се уште покажуваат нормални стрес-разлики или други нењутнови однесувања. Многу солени работи и стопени полимери се нењутнови течности. Многу често се наоѓаат материи како што се кечап, месо, паста за заби, боја, крв и шампон.