ВРЕМЕ: Историјата и иднината на сè (видео)

Времето како што го поимаме има смислам во мали фрагменти. Но, кога ќе фрлите поглед на еден долг временски период, едноставно е невозможно сето тоа да го „процесирате“ од прва за да ви биде целосно јасно. Затоа се тука овој тип на видео објаснување со наслов The History and Future of Everything  -Time, да ни го објасни времето како на првачиња.