Виц: Најскапо платен пејач

Решава Мара крстозбор, па го прашува Перо:

Перо, најскапо платен пејач со три букви?

Перо како од пушка: Поп!