Виц: Плавуша во вечерно

Вечерно училиште. Час по математика.
Учителот пишува равенка на таблата: Х + 2 = 8, потоа им се обраќа на учениците:
Може ли некој од вас да го пронајде Х?
Истрчува плавуша на табла и покажува со прстот:
Јас го најдов, еве го!