Мудар мајтап: Како да научам да простувам?

Ученикот го прашува мудриот учител:

Учителу, како да научам да простувам?

А учителот му одговара:

Која е смислата да ги лекуваш симптомите? Учи се да не се навредуваш.