Игрите пред паметните телефони

Времето се исполнуваше многу поактивно, позабавно и поинтересно (клик watch on Facebook).