Здравството по известувањата се познава – и пак не се знае на кој спрат да одат

На 1-ви, на 2-ри или на 4-ти? 😀

Извор: Пуздер правам…од македонскиот јазик!