Вака звучи познатата поетска творба „Везилка“ рецитирана лично од Блаже Конески