Супермакро снимка на поделбата на јајце-клетка во период од 33 часа


Роналдо нека се пази, Мароко гази - 19 ден ↓↓↓Снимката подолу е реална делба на јајце-клетка од жаба во период од 33 часа, во лабораториски услови, набљудувана во детали.