Видео

Повеќе ги немавме отколку што ги имавме: Сите македонски пари комплет на едно место

Од 1992 до денес – видео потсетување на сите македонски банкноти и монети кои досега беа во употреба кај нас.

To Top