„Изгубен(а) во огнот“

Кристен Строут на музика од The Weeknd (Lost in the fire).