Видео

Брои побрзо од автомат: Женава е жива машина за броење пари (видео)

Со брзина колку една автоматска машина за броење пари, женава брои цели туциња банкноти и тоа без грешка.

To Top