Запад VS. Исток – споредбен приказ на реалноста

Суштински, трогателни и поентирачки споредбени компилациски фотографии кои ги сопоставуваат реалните секојдневија на западот и истокот од Угур Гален.