Репортажа на „САМО ПРАШАЈ“: 20 години Рамковен договор, 20 години раселени од дома

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии.

Новинарка: Катерина Топалова
Снимател: Слаѓан Милошевски
Монтажер: Борче Крстевски

Извор: samoprasaj.mk