Наталитет и морталитет: Статистички увид на природниот прираст на населението во Македонија во 2019 и 2020


Викендов дерби, до дерби - се враќа клубскиот фудбал! ↓↓↓Статистиката за природен пораст на населението во Македонија за 2019 година по квартали оперира со следните бројки:

– прв квартал – родени 4.555, починати 5.631;

– втор квартал – родени 4.693, починати 4.928;

– трет квартал – родени 5.374, починати 4.701;

– четврт квартал – родени 5.103, починати 5.152;

Вкупен биланс 2019 година – родени 19.725, починати 20.412, природен прираст: негатива од 687 лица.

Статистика за 2020 година:

– прв квартал – родени 4.191, починати 5.101;

– втор квартал – родени 4.596, починати 5.064;

– трет квартал – родени 5.141, починати 5.419;

– четврт квартал – родени 4.935, починати 9.465;

Вкупен биланс за 2020 година – родени 18.863, починати 25.049, природен прираст: негатива од 6.186 лица.

Извор: Државен завод за статистика