Минијатурите на Танака – денешницата во мало претставена со секојдневни предмети

Импресивни минијатурни претстави на современи секојдневни ситуации со помош на предмети кои ги користиме во секојдневието.