Фантастични реалистични уметнички слики кои изгледаат како фотографии

Тенка е разликата помеѓу пластичната уметност ликовниот уметничк израз и фотографската реалистичност на кадарот „замрзнат“ во времепросторот.

21-11-amazing_paintings_that_look_like_photos2 21-11-amazing_paintings_that_look_like_photos3 21-11-amazing_paintings_that_look_like_photos4 21-11-amazing_paintings_that_look_like_photos5 21-11-amazing_paintings_that_look_like_photos6 21-11-amazing_paintings_that_look_like_photos7 21-11-amazing_paintings_that_look_like_photos8 21-11-amazing_paintings_that_look_like_photos9 21-11-amazing_paintings_that_look_like_photos10 21-11-amazing_paintings_that_look_like_photos11 21-11-amazing_paintings_that_look_like_photos12