Нобел

„Врата до врата“ – услуга на Huawei за сите корисници и модели во Македонија

Како реакција и вонредни мерки на пандемијата на коронавирусот, HuaweiConsumerBusinessGroup ја претставува услугата „Врата до врата“ за сите уреди и сите клиенти на Huawei од цела Македонија.

Во случај корисниците да имаат потреба од каква било услуга, вообичаено обезбедена од сервисните центри на Huawei или нивните партнери, сега можат да се јават и да побараат бесплатно подигање на Huawei уредот од дадената адреса за редовен сервис, а потоа истиот да го добијат назад на дадената адреса, дезинфициран и подготвен за користење.

За резервација на некоја од услугите „Врата до врата“ корисниците можат да се јават на официјалнаталинија на Huawei – 0800 55 550, или на една од двете дополнително обезбедени линии– 02/3111-110, 078/480-242.

Huawei ги поддржува мерките за одржување на здравјето и благосостојбата на своите корисниции препорачува редовно чистење и дезинфикација на сите мобилни уреди.

Advertisements
To Top