Во Холандија по каналите ловат велосипеди – буквално! (снимки)

Кога има така импресивен број на велосипеди по глава на жител во Амстердам и исто така импресивна водена инфраструктура со канали, логично е дел од тие велосипедите да завршуваат во каналите. Ама, во Холандија се забегани и по бројот на извадени велосипеди од водите.