Виц: Цајкани решаваат крстозбор

Двајца џандари решаваат крстозбор:

Ајде колега, помагај, женски полов орган.

Хоризонтално или вертикално?

Хоризонтално.

Уста.