Виц: Полицаец решава крстозбор

Вид метал (4 букви): ПЛЕХ

Дел од прибор за јадење (3 букви): ЗАБ

Најмал трицифрен број (3 букви): 000

Иницијалите на поетот Есенин (2 букви): ПЕ

Морски гребен (2 букви): МГ

Злато (2 букви): ЗЛ

Библиска личност (3 букви): ПОП

Мерка за скапоценост (4 букви): ПАРИ

Заедница на маж и жена (4 букви): СТАН

Пилешки производ (4 букви): СУПА

Види фото (5 букви): ВИДОВ

Свечено одело (4 букви): ЦРНО

Доживување при спиење (3 букви): SEX