Виц: Менувње жени за научни цели

Стар дедо му вели на младоженец:
Синко, ајде да си ги смениме невестите за една вечер со
научна цел.
Каква научна цел бе, дедо?
Па, јас ќе се присетам каква беше мојата,а ти ќе видиш каква
ќе стане твојата.