Вистинска реткост: Блиска средба со кафена мечка на Илинска Планина

Македонски ловџии имаат блиска средба со кафеава мечка, ситуација која се случува ретко во животот – блиска средба со кафеава мечка на Илинска планина.