Таа сама, тие 30 – брутална тепачка во школска сала за вежбање

Ама јако се нафрлија врз русокосата девојка, и машки и женски, крвнички и брутално. Причината? Кој ќе ја знае. Битно, грда глетка и сцена. Симптоматично е што сите тие се припадници на црната раса, а таа на белата, па можно е да станува збор за брутален конфликт на расна основа.