„People Are Strange“ од The Doors во етно елемент

Изведба на студентите од Институтот за етнологија и антропологија при ПМФ.