Не се обични – тоа се свети гомна

Чистење на фекалиите од комплексот Свети Наум и истурање на само 100 метра од плажата, во најчистото.

Извор: Оффнет