Да бе, овој стана политички фактор во Бугарија, а со тоа на Балканот и во Европа

Дури може да стане и премиер. Да бе, Слави Трифонов, еј. Да им се чудат другите на умот на Бугарите…ние не, ние сме тука негде со нив, може и позагревота од нив.