Виц: Внукот и екстазите

Го гледа бабата внукот како лапнува нешто и му вели:

Што е тоа што го јадиш, внучко?

Екстази, бабо, екстази лапам.

Гледам јас дека се екстази, оти без леб јадеш бре?