Мајтап

Виц: Скопска vs битолска шмизла

Прашањето е едноставно:

Каде работиш?

Скопска шмизла:

У Тилеком.

Битолска шмизла:

Во Талеком.

To Top