Виц: Резултати од избори

Зборуваат Германец, Јапонец и Македонец, по колку часа имаат резултати од изборите.

Германецот вели:
– Ние за 24 часа веќе имаме конечни резултати.

Јапонецот рекол:
– Ние за 12 часа имаме преброено и знаеме кој победил на изборите.

Македонецот им рекол:
– Слаби сте давајцата. Кај нас шест месеци однапред сè се знае.