Виц: Перо кај Свети Петар

Редица пред рајските порти. Свети Петар распределува:
– Женет?
– Да.
– Во рајот.
– Женет?
– Да.
– Во рајот.
Доаѓа на ред Перо.
– Женет?
– Да, два пати.
– Во пеколот.
– Зошто?
– Рајот е за маченици, а не за идиоти!