Виц: Може си простак, ама пак те сакам

Таа:
– Може си лош, глуп, арогантен и простак, но јас сепак те сакам!
Тој:
– Па и ти си лута змија, прстачка и ѓубре…
Таа:
– Но?
Тој:
– Што „но“? Нема „но“!