Виц: Лета времето

Перо, говедо едно, станувај од компјутер, иди да јадеме.

Веднаш идам, мамо, да доиграм.

Која мајка бре, говедо, јас сум ти жена!

Жена? Бреее, ама брзо лета времево!