Виц: Кај си досега, говедо

Се враќа сопругот пијан дома, а жената нервозно почнува да му се дере:

Каде си досега говедо? Каде скиташ? Знаеш ли колку е часот?

Дванаесет без пет.

Тикви дванаесет без пет, пијаничиште, седум сабајле е.

А дванаесет без пет колку се мори?