ВИЦ: Фатиле дивјаци некој залутан турист

Фатиле дивјаци некој залутан турист од Чикаго и го пикнале во казан да прават супа.

Седи тој во казанот и го прашува готвачот.
– A вие плаќате 10000$ данок на колиба?
– Не, рекол готвачот!
– А плаќате ли 30 % данок на плата?
– Не!
– А 1200$ дозвола за оружјето, за копјето и стрелите?
– Не
– А 12 % трговска маржа.
– Не!
– А 1000 $ регистрација за чамците?
– Не бе, не трескај глупости, му рекол готвачот!
– Тогаш навистина не ми е јасно како сте подивеле – рекол туристот.