Мајтап

Виц: Бива да те искористам како жена?

Зоки Поки  вели на Лидија:
Лиде, може ли да те искористам како жена?
Ау, Зоки, какви мрсни мисли имаш?
Не, ти имаш мрсни мисли, а мене топката ми се стркала во женскиот тоалет

To Top