Уште една задача од рубриката „само за генијалци“

На Фејсбук еден куп народ се испокара за тоа колку е точното решение. Повелете со вашите одговори во коментари.