Тој е најинтелигентното дете во Европа

Неговиот ум е генијален. 9-годишниот Лорент Сајмонс е најинтелигентното дете во Европа. Неговиот коефициент на интелигенција изнесува 145.

За она што се спрема во иднина не сака никому да говори. Вели, светот тоа уште не би го разбрал, па ќе му се смеат. Исто како што би му се смееле ако им кажеше дека на 8-годишна возраст ќе запише факултет. А го направи токму тоа.

Не само што студира на три престижни универзитети, туку и еден автор на научни студии и книги го замоли одново да му го напише првото поглавје од книгата.

Тимот од емисијата „Проверено“ отиде до Амстердам за да го запознае ова фасцинантно дете и да направи интервју со него.