ТАРАТУР на прилепскиот меѓународен карневал: „Прочка 2016“ низ фотографии

Оваа година прилепскиот прочкарски карневал слави мал јубилеј од 15 години постоење во континуитет. Преку фотографии ви доловуваме дел од атмосферата која владееше на улиците во центарот од Прилеп.

13.3.procka1

13.3.procka2

13.3.procka3

13.3.procka4

13.3.procka5

13.3.procka6

13.3.procka7

13.3.procka8

13.3.procka9

13.3.procka10

13.3.procka11

13.3.procka12

13.3.procka13

13.3.procka14

13.3.procka15

13.3.procka16

13.3.procka17

13.3.procka18

13.3.procka19

13.3.procka20

13.3.procka21

13.3.procka22

13.3.procka23

13.3.procka24

13.3.procka25

13.3.procka26

13.3.procka27

13.3.procka28

13.3.procka29

13.3.procka30

Фотографии: Александар Војнески