Видео

Работи еден ден во 6 месеци, менува една светилка и зема 20.000 долари за тоа (видео)

Нормално, не станува збор за менување светилка во обичен објект.

To Top