Поезија за душа: КРАЈ НА ЛЕТОТО – Влада Урошевиќ


Аргентина на се или ништо, сега мора против Очоа - 7 ден ↓↓↓Затвори го ова лето во кутија од слама

во кула од песок во преграб од ветар

во чашка од мак

Затвори го лесно

затвори го така за да може пак

да се јави некогаш кога си сам некогаш зиме

да се јави како мирис како заборавено име

како лековит знак