Песнопенија за Страдањата Христови

Вокал – Ана Митоска, понтијска лира и ребап – Дарко Фурнаџиски, кларинет – Петар Христов, лаута – Горан Дукоски, контрабас – Кристијан Кожумановски, аудио снимање и монтажа: Ивица Јанкуловски, аранжман – Горан Трајкоски, камера – Сашо Тренчев, Влатко Џиковски, магнетоскоп – Гоце Стојкоски, графичка обработка – Анте Јурага, реализатор – Александар Димовски.