Видео

Пау до Коби, Коби до Коби, Коби до Пау – кош!

Имаше решение за секоја ситуација, дури и кога ќе беше целосно затекнат во истата.

To Top