Објаснување за нелогичноста во сумите за потрошена енергија и дистрибуција во сметките за струја (снимка)

Демек после ова треба да ни е полесно, дека ни е појасно…