Нова доза на симпатична микроуметност

Нештата се еднакво големи и во светот на малите ствари, кога има емоција.