Мајтап: Суштински разлики

Што значи ако еден маж е спремен да направи се за една жена?

Тоа значи дека безмерно ја сака.

Што значи ако една жена е спремна да направи се за еден маж?

Тоа значи дека му е мајка.