Мајтап: Што ќе ти е факултет

Запнале сите да завршат факултет, да магистрираат, па и да докторираат.

Еве, на пример, кај нас во фирмата, од 24 вработени, само двајца се со факултет.

Стражарот и чистачката.