Мајтап: Македонецот и каменот на мудроста

Ни и да го најдиме Каменот на мудроста, че го употребиме да а потисниме сторената зелка. Толкава е нашта мудрост.