Видео

Магија на масата за билјард

Кога едноставно „ти е денот“ и к’сметот работи на твоја страна. Типов имаше толкава среќа на масата за билјард што и самиот не беше свесен како успеа „на слепо“ да ги внесе неколкуте преостанати билјард топки. Екипата околу него, исто така, со неверување го гледаше тоа што се случи на масата.

Advertisements
To Top